top of page

Egner sig bedst til:

15-500 pers.

Varighed:

35-50 min.

En effektiv måde at dele og søge viden på inspireret af Googles søgemaskine. Godt alternativ til orienteringsrunden.  

The Google Game

Formål:

 • Dele viden.

 • Stimulere gensidig hjælpsomhed.

 • Bygge relationer.

 

Materialer:

 • Pen og blankt papir til alle.

 • En klokke.

 

Fysisk setup:

 • I skal have god gulvplads, da øvelsen forgår ude på gulvet.

 

Sådan gør du:

 • Bed alle om at skrive et spørgsmål, de har brug for svar på, som de tror, resten af gruppen kan hjælpe med at besvare. Beslut om det kun skal være faglige spørgsmål, f.eks. “Hvordan kan jeg bruge Snapchat til at kommunikere med kunderne?”, eller om der gerne må være mere personlige spørgsmål, f.eks. “Hvordan får jeg en rødvinsplet af en hvid sofa?”.

 • Sæt deltagerne sammen i grupper af tre. Hvis det ikke går op, så lav evt. en eller to grupper med to deltagere.

 • Find ud af hvem i gruppen der er A, B og C.

 • Bed A læse spørgsmålet for de to andre. Forklar at B og C er As søgemaskiner, og at de om lidt skal hjælpe A med at få besvaret spørgsmålet. Det gør de ved, at alle tre spørger rundt blandt de øvrige deltagere.

 • Når alle grupper har talt om det spørgsmål, de skal undersøge, råber du “Google It!”.

 • Alle grupperne har nu 4 minutter til at interviewe de andre deltagere (og hinanden). Opfordre dem til at få talt med mange. Husk en effektiv søgemaskine finder mange svar hurtigt. 

 • Når de 4 minutter er gået, ringer du med klokken og beder alle vende tilbage til deres gruppe. De får nu 3 minutter til at opsummere de bedste svar og evt. udpege ressourcepersoner, A bør kontakte for at få mere at vide.

 • Ring med klokken og sæt anden runde i gang. B får et minut til at præsentere sit søgespørgsmål til A og C. Råb “Google It!”. Giv 4 minutter til at søge data og 3 minutter til at samle op.

 • I runde 3 er det Cs tur til at få besvaret sit spørgsmål.

 • Brug evt. 5 minutter til sidst til at tale om, hvad øvelsen kan lære os om videndeling og samarbejde. F.eks. at:

 • Vi kan bedre huske og bruge viden, hvis vi oplever den som meningsfyldt.

 • Det kan være motiverende og interessant at hjælpe sine kollegaer med at søge viden.

 

Tips:

 • Bed deltagerne tage dykkerbriller med. Fortæl dem at Google næsten lyder som Goggles, som betyder dykkerbriller på engelsk. Brillerne gør aktiviteten sjovere og er en metafor for, at deltagerne skal dykke ned i et hav af viden.

 • På internettet er der masser af bannerreklamer. Spørg om der er nogen der heller vil lave reklame for noget viden de har fremfor at søge viden. Denne gruppe skal fortælle om deres viden, når de mødes med de andre istedet for at stille spørgsmål.

 

 

Kilde: Moving Minds

Hentet på: www.movingminds.dk

bottom of page