top of page

HVAD MOTIVERE OS?

Indre motivation er vedvarende

Måden vi arbejder på har ændret sig. Den moderne medarbejder skal løse komplekse opgaver, der kræver kreativitet og ikke standardiserede løsninger. I industrisamfundet var medarbejdernes arbejde som regel præget af rutineopgaver og forudsigelighed. Dette skift betyder også, at vi bliver nødt til at ændre vores syn på motivation.

 

I industrisamfundet var de mest udbredte motivationsmetoder pisken og guleroden. Med tvang og belønninger forsøgte vi at få folk til at arbejde hårdere med de i bund og grund kedelige opgaver. En forældet metode som desværre lever i bedste velgående i både det private og offentlige i form af regler, bonusser og andre incitamentsstrukturer. Pisken og guleroden kan til nøds have en positiv effekt på samlebåndsarbejde, men anvendt på en moderne arbejdsplads, vil de som ofte have en negativ effekt. 

 

Mennesket er ikke skabt doven, men med en stærk iboende skaberkraft. Motivation handler ikke om at kontrollere vores dovenskab, men om at frigøre vores virkelyst. Hvis vi designer arbejdsopgaverne og rammerne for arbejdet rigtigt, vil medarbejderne hellere end gerne lave et godt stykke arbejde.

Målet er at tænde den indre motivation. Indre motivation er vedvarende, hvorimod ydre motivation forsvinder, så snart du fjerner pisken eller guleroden.

 

I Moving Minds kan vi hjælpe dig med at skabe rammerne for, at den indre motivation kan trives og udvikles.
 

"Tusind tak for dit engagerede og professionelle bidrag til lederne i Helsingør Kommune. Du gjorde det forrygende og kom med mange vigtige og nuancerede perspektiver - det blev der virkelig lagt mærke til"

Stine Johansen, Kommunaldirektør,

Helsingør kommune

bottom of page