top of page

Korte møder

Deltagerne interviewer hinanden om et relevant emne. Effektiv metode til at engagere og få deltagerne til at dele viden.

Formål:

 • Dele viden.

 • Bygge relationer.

 • Få alle ud på gulvet.

 

Materialer:

 • Et ark papir til alle (A3 størrelse).

 • En pen til alle.

 • Evt. plancher og tusch til alle grupper.

 

Fysisk setup:

 • I skal have god gulvplads, da øvelsen forgår ude på gulvet.

 

Sådan gør du:

 • Giv dem et tema de skal udforske, f.eks. “Bedre service” eller “Teamsamarbejde”.

 • Del deltagerne op i grupper med minimum 2-5 i hver. Giv alle et stykke papir og en pen.

 • Giv hver gruppe 2 minutter til at formulere et brændende spørgsmål, de gerne vil stille til de andre deltagere, f.eks. “Hvad er den bedste service, du nogensinde har oplevet?” eller “Hvad er dårlig service?”. Kun et spørgsmål pr. gruppe.

 • Bed dem gå ud på gulvet og stille spørgsmålet til deltagere fra de andre grupper. Lad dem interviewe hinanden i 5-6 minutter.

 • Bed dem gå tilbage til deres gruppe og analysere svarene. Giv dem 4 minutter til at nå frem til 3 læringspointer eller konklusioner, som de gerne vil dele med de andre. Bed dem evt. skrive det ned på plancher.

 • Tag en runde og bed grupperne helt kort dele deres 3 læringspointer. Styr det stramt, så tiden ikke løber løbsk i denne fase.

 

 

Tip:

 • Hvis der er mange grupper, så pluk kun nogle få grupper, så opsamlingen ikke bliver for lang. Alle gruppers plancher kan hænges op, så alle alligvel kan se, hvad de nåede frem til.

 • Giv evt. hver gruppe et undertema de skal udforske for at få så varierede spørgsmål som muligt.  F.eks. kan en gruppe undersøge noget, der har med “fremtiden” at gøre, en anden “fortiden” og en tredje “nutiden”.

Kilde: Moving Minds

Hentet på: www.movingminds.dk

Varighed:

20-40 min.

Egner sig bedst til:

10-30 pers.

bottom of page